Profesionální správa dokumentů

  služby komerční spisovny, archivace

   správa a zabezpečení dokumentů

Archivace dokumentů

Archivaci dokumentů nabízíme ukončujícím svou činnost likvidací nebo konkurzem ,  tak i všem činným společnostem ,  pro které má tato služba významné přínosy.  Mimo jiné snížení pracnosti, úsporu finančních prostředků spojených se skladováním dokumentace a zajištění uložení dokumentů ve shodě s platnou legislativou.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti třídění, zpracování, uložení a vytěžování písemností vznikajících z činnosti hospodářských subjektů. Tuto činnost a veškerý servis provádíme v souladu s platnou legislativou, Zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a souvisejícími vyhláškami v součinnosti se Stáním oblastním archivem. Archivační servis a veškeré požadované služby zajišťujeme podle požadavků a nároků ukladatelů na základě individuálního přístupu k našim klientům.

Přínosy

 • archivace ve shodě s platnou legislativou
 • garantovaná bezpečnost a dostupnost dokumentů
 • snížení pracnosti a administrativní náročnosti
 • úspora provozních a investičních nákladů
 • přehled a pořádek ve spisech i na pracovišti
 • úspora času
 • optimální teplotní a vlhkostní podmínky
 • neomezené úložné kapacity

Služby

 • kompletní převzetí správy Vašich dokumentů
 • převzetí a svoz dokumentů
 • odborné posouzení dokumentů
 • komunikaci se státním archivem
 • evidenční zpracování dokumentů
 • přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
 • zajištění archivace dokumentů do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
 • přírůstky nových dokumentů
 • vyhledávací a kurýrní služba
 • projednání zásad likvidace písemností s nadřízeným archivním orgánem (příslušným SOA)
 • projednání povolení ke skartaci s nadřízeným archivním orgánem (SOA)
 • vystavení Skartačního protokolu
 • důvěrná skartace dokumentů
 • odborné konzultace při zřizování a uspořádání firem.spisoven a archivů
 • uspořádání spisoven organizací zřízených státem

Likvidátorům, správcům konkurzních podstat a insolvenčním správcům vystavujeme pro příslušný soud potvrzení o řádném naložení s dokumenty a archiváliemi společnosti, o jejíž výmaz je žádáno..