Profesionální správa dokumentů

  služby komerční spisovny, archivace

   správa a zabezpečení dokumentů

Správa dokumentů

Hledáte způsob, jak zefektivnit a  zrychlit nakládání a práci s firemními dokumenty  a zvýšit úroveň práce s dokumenty ve vaší společnosti? To všechno a ještě mnohem více nabízíme pro naše klienty. Zabýváme se komplexní organizací a správou dokumentů činných společností i subjektů ukončujících svou činnost.

Archivace dokumentů

Archivaci dokumentů nabízíme jak subjektům ukončujícím svou činnost likvidací nebo konkurzem ,  tak i všem činným společnostem ,  pro které má tato služba významné přínosy.  Mimo jiné snížení pracnosti, úsporu finančních prostředků spojených se skladováním dokumentace a zajištění uložení dokumentů ve shodě s platnou legislativou.

Skartace dokumentů

Mezi další služby spojené s organizací a správou dokumentů patří odborná skartace již nepotřebné dokumentace, která je prováděna na profesionální úrovni. Likvidace dokumentů je prováděna skartačním zařízením, určeným pro příslušný stupeň utajení.

Poradenská a školící činnost

Další službou pro naše klienty je poradenská a školící činnost, která je prováděindividuálně na základě Vašich požadavku. Jedná se o vysoce odbornou poradenskou činnost, kdy Vám pomůžeme vyřešit problémy spojené se spisovou službou.