Profesionální správa dokumentů

  služby komerční spisovny, archivace

   správa a zabezpečení dokumentů

Správa dokumentů

Hledáte způsob, jak zefektivnit a  zrychlit nakládání a práci s firemními dokumenty  a zvýšit úroveň práce s dokumenty ve vaší společnosti? To všechno a ještě mnohem více nabízíme pro naše klienty. Zabýváme se komplexní organizací a správou dokumentů činných společností i subjektů ukončujících svou činnost.

Hlavními oblastmi působení  je:

-          archivace dokumentů - kompletní služby v oblasti třídění, zpracování, uložení a vytěžování písemností vznikajících z činnosti hospodářských subjektů. Tuto činnost a veškerý servis provádíme v souladu s platnou legislativou , Zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a souvisejícími vyhláškami v součinnosti se Stáním oblastním archivem

 

-          skartace dokumentů - důvěrná skartace dokumentů vzniklých činností subjektů. Při této činnosti respektujeme všechny platné legislativní podmínky, zejména Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

-           poradenská činnost v oblasti spisové služby. Poradenská a školící činnost je prováděna individuálně na základě Vašich požadavku. Jedná se o vysoce odbornou poradenskou činnost, kdy Vám pomůžeme vyřešit problémy spojené se spisovou službou. Nabízíme pravidelné „audity“ vedení spisoven a souvisejících činností, např. skartační řízení