Profesionální správa dokumentů

  služby komerční spisovny, archivace

   správa a zabezpečení dokumentů

Skartace dokumentů

V návaznosti na archivaci dokumentů zajišťujeme pro naše zadavatele i externí zákazníky důvěrnou skartaci dokumentů vzniklých činností subjektů. Při této činnosti respektujeme všechny platné legislativní podmínky, zejména Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Likvidace dokumentů je prováděna profesionálním skartačním zařízením, určeným pro příslušný stupeň utajení.

Přínosy

 • řízený sběr citlivých dokumentů
 • důvěrná likvidace dokumentů
 • ochrana citlivých a důvěrných informací
 • pořádek v kancelářích
 • úspora času
 • shoda procesu s platnou legislativou
 • garance kvalifikovaného provedení
 • garance ochrany před neodbornou a neoprávněnou manipulací

Služby

 • manipulace a odvoz dokumentů
 • vystavení Skartačního protokolu
 • projednání zásad likvidace písemností s nadřízeným archivním orgánem (příslušným SOA)
 • projednání povolení ke skartaci s nadřízeným archivním orgánem (SOA)
 • důvěrná skartace dokumentů
 • dodávka souvisejícího hardware a software pro zálohování