Profesionální správa dokumentů

  služby komerční spisovny, archivace

   správa a zabezpečení dokumentů

Poradenská a školící činnost

Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti spisové služby. Poradenská a školící činnost je prováděna individuálně na základě Vašich požadavku. Jedná se o vysoce odbornou poradenskou činnost, kdy vám pomůžeme vyřešit problémy spojené se spisovou službou.

 

Nabízíme pravidelné „audity“ vedení spisoven a souvisejících činností, např. skartační řízení.